Andreas SCHWAB : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Njemačka)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 16-09-2009 / 14-02-2012 : Izaslanstvo za odnose s Izraelom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 15-02-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Indijom

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda, Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP) te za odnose sa Švicarskom i Norveškom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 194. i članak 162. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 52.a Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

MIŠLJENJE o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2013.  
- IMCO_AD(2013)514761 -  
-
IMCO 
OPINION on the Annual Report on EU Competition Policy 2011 EN  
- IMCO_AD(2012)497806 -  
-
IMCO 
OPINION on Towards a Coherent European Approach to Collective Redress EN  
- ECON_AD(2011)470036 -  
-
ECON 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim pravilima o postupcima za naknadu štete u okviru nacionalnog prava za kršenje odredbi prava tržišnog natjecanja država članica i Europske unije  
- IMCO_AD(2014)519553 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o boljem funkcioniranju unutarnjeg energetskog tržišta  
- IMCO_AD(2013)507948 -  
-
IMCO 
OPINION on European Semester for economic policy coordination: implementation of 2012 priorities EN  
- IMCO_AD(2012)496396 -  
-
IMCO 

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the establishment of a European Children's Day EN  
- P7_DCL(2010)0003 - Ne razmatra se  
Lara COMI , Andreas SCHWAB , Jolanta Emilia HIBNER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Christophe BÉCHU  
Datum otvaranja : 18-01-2010
Datum isteka roka : 04-06-2010
Broj potpisnika : 338 - 04-06-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt