Andreas SCHWAB : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ  
- IMCO_AD(2018)627034 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela  
- ECON_AD(2018)625345 -  
-
ECON 
MIŠLJENJE o preporukama Europskoj komisiji za pregovore o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP)  
- IMCO_AD(2015)544489 -  
-
IMCO 
MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju  
- ECON_AD(2015)541604 -  
-
ECON 
MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a  
- IMCO_AD(2015)539870 -  
-
IMCO 

Kontakt