Rebecca HARMS : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Supredsjednica
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Njemačka)

Predsjednica 

 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Konferencija predsjednika
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Konferencija predsjednika izaslanstava
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije

Zamjenica 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za vanjske poslove
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za vanjske poslove
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost koji dopunjuje Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju na temelju Ugovora o Euratomu  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
MIŠLJENJE o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 
MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji  
- AFET_AD(2018)613630 -  
-
AFET 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o obilježavanju sjećanja na žrtve holokausta i potpori za osnivanje Memorijalnog centra za žrtve holokausta Babin Jar  
- P8_DCL(2016)0136 - Ne razmatra se  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Datum otvaranja : 12-12-2016
Datum isteka roka : 12-03-2017
Broj potpisnika : 135 - 13-03-2017

Izjave 

Izjava o financijskim interesima