Wolf KLINZ : Početna stranica 

Član 

Odbor za proračunski nadzor 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda, Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP) te za odnose sa Švicarskom i Norveškom 

Zamjenik 

Izaslanstvo za odnose s Izraelom 
Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt