Gabriele ZIMMER : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Predsjednica

Nacionalne stranke 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (Njemačka)

Zastupnik 

  • 01-07-2014 / 04-07-2017 : Konferencija predsjednika
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove
  • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Konferencija predsjednika

Zamjenica 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 21-11-2018 / 01-07-2019 : Odbor za ustavna pitanja

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o tumačenju i provedbi Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva  
- EMPL_AD(2018)613586 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o pravilima građanskog prava o robotici  
- EMPL_AD(2016)584250 -  
-
EMPL 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Kraća zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o strategiji EU-a o beskućništvu  
- P8_DCL(2016)0052 - Ne razmatra se  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Datum otvaranja : 27-04-2016
Datum isteka roka : 27-07-2016
Broj potpisnika : 310 - 28-07-2016
Pisana izjava o univerzalnom pristupu zdravstvenoj skrbi za majke  
- P8_DCL(2016)0015 - Ne razmatra se  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Datum otvaranja : 24-02-2016
Datum isteka roka : 24-05-2016
Broj potpisnika : 174 - 25-05-2016
Pisana izjava o ulaganju u djecu  
- P8_DCL(2015)0042 - Postupak zaključen uz potpise većine zastupnika  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Caterina CHINNICI , Jean LAMBERT , Julie WARD , Gabriele ZIMMER , Mairead McGUINNESS , Jana ŽITŇANSKÁ , Filiz HYUSMENOVA , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Nathalie GRIESBECK  
Datum otvaranja : 07-09-2015
Datum isteka roka : 07-12-2015
Usvojeno (dana) : 07-12-2015
Popis potpisnika : P8_PV(2015)12-14(ANN01)
Broj potpisnika : 428 - 09-03-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima