Urszula KRUPA : Početna stranica 

Članica 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom 

Zamjenica 

Odbor za prava žena i jednakost spolova 
Odbor za predstavke 
Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt