Vittorio PRODI : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italija)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pododbor za ljudska prava
 • 16-09-2009 / 15-11-2011 : Izaslanstvo za odnose s državama Mercosura
 • 16-11-2011 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za vanjske poslove
 • 16-09-2009 / 22-10-2013 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Earth observation programme (GMES) and its initial operations (2011–2013) EN  
- ENVI_AD(2010)430605 -  
-
ENVI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Copernicus i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 911/2010  
- ENVI_AD(2013)519791 -  
-
ENVI 
OPINION on Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe EN  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) EN  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the establishment of a European Voluntary Humanitarian Aid Corps EN  
- P7_DCL(2011)0025 - Usvojeno  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Hélène FLAUTRE , Marian HARKIN , Vittorio PRODI  
Datum otvaranja : 09-05-2011
Datum isteka roka : 29-09-2011
Usvojeno (dana) : 29-09-2011
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2011)0432
Broj potpisnika : 381 - 29-09-2011
Pisana izjava on glaucoma EN  
- P7_DCL(2010)0001 - Ne razmatra se  
Frieda BREPOELS , Françoise GROSSETÊTE , Vittorio PRODI , Antonyia PARVANOVA , Miroslav OUZKÝ  
Datum otvaranja : 18-01-2010
Datum isteka roka : 06-05-2010
Broj potpisnika : 168 - 07-05-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima