Valdis DOMBROVSKIS : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partija "VIENOTĪBA" (Latvija)

Zastupnik 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Odbor za proračune
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zamjenik 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom

Izjave 

Izjava o financijskim interesima