Pia Elda LOCATELLI : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Klub socijalista u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 17-02-2005 : Uniti nell'Ulivo (Italija)
 • 18-02-2005 / 10-02-2008 : Socialisti democratici italiani (Italija)
 • 11-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Italija)

Predsjednica 

 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Parlamentarnom skupštinom NATO-a

Zastupnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Iranom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Iranom
 • 03-09-2008 / 22-10-2008 : Izaslanstvo za odnose s Parlamentarnom skupštinom NATO-a
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Konferencija predsjednika izaslanstava

Zamjenica 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION White Paper: White Paper on sport EN  
- FEMM_AD(2008)400386 -  
-
FEMM 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the possibility of placing domestic animals in the care of persons who are elderly and alone and the need for closer controls on accredited animal shelters EN  
- P6_DCL(2009)0023 - Ne razmatra se  
Iva ZANICCHI , Cristiana MUSCARDINI , Amalia SARTORI , Pia Elda LOCATELLI  
Datum otvaranja : 18-02-2009
Datum isteka roka : 07-05-2009
Broj potpisnika : 45 - 08-05-2009
Pisana izjava on water efficiency EN  
- P6_DCL(2007)0045 - Ne razmatra se  
Nikolaos VAKALIS , Jorgo CHATZIMARKAKIS , David HAMMERSTEIN , Pia Elda LOCATELLI  
Datum otvaranja : 23-04-2007
Datum isteka roka : 06-09-2007
Broj potpisnika : 230 - 06-09-2007
Pisana izjava on extending basic health benefits to all residents in Europe, including those not meeting entry and residence requirements EN  
- P6_DCL(2006)0002 - Ne razmatra se  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Datum otvaranja : 16-01-2006
Datum isteka roka : 16-04-2006
Broj potpisnika : 89 - 16-04-2006

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.