Cristian-Silviu BUŞOI : Početna stranica 

Potpredsjednik 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN) 

Zamjenik 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Odbor za predstavke 
Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom 

Kontakt