Sirpa PIETIKÄINEN : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 ... : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 ... : Kansallinen Kokoomus (Finska)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
 • 19-01-2017 ... : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Zamjenica 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za prava žena i jednakost spolova
 • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 19-01-2017 ... : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 19-01-2017 ... : Odbor za prava žena i jednakost spolova

Kontakt