Sirpa PIETIKÄINEN : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

MIŠLJENJE Izvješće o provedbi Uredbe (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka)  
- ENVI_AD(2017)604859 -  
-
ENVI 
STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom  
- ECON_AD(2017)610694 -  
-
ECON 
STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o aspektima temeljnih prava u integraciji Roma u EU-u: borba protiv anticiganizma  
- FEMM_AD(2017)608057 -  
-
FEMM 
MIŠLJENJE o primjeni Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu  
- ENVI_AD(2017)599800 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o europskom stupu socijalnih prava  
- FEMM_AD(2016)589333 -  
-
FEMM 
MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada  
- FEMM_AD(2015)541601 -  
-
FEMM 

Kontakt