Udo BULLMANN : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 14-12-2016 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član
 • 15-12-2016 / 19-03-2018 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Potpredsjednik
 • 20-03-2018 ... : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Predsjednik

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 ... : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Njemačka)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom
 • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo za odnose s Mercosurom
 • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 19-01-2017 / 01-05-2018 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 20-03-2018 ... : Konferencija predsjednika

Zamjenik 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za razvoj
 • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 19-01-2017 / 03-01-2018 : Odbor za promet i turizam

Kontakt