Thierry CORNILLET : Početna stranica 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Zamjenik 

Odbor za razvoj 
Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza 
Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom 

Kontakt