María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS : Početna stranica 

Članica 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Odbor za prava žena i jednakost spolova 
Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom 

Zamjenica 

Odbor za razvoj 
Pododbor za ljudska prava 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Kontakt