Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Europski konzervativci i reformisti
 • Član
 • Ujedinjena Kraljevina Conservative Party
 • Datum rođenja: 11. svibnja 1948., Colombo (Sri Lanka)

Govor(i) na plenarnoj sjednici

15

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

1

IZVJEŠĆE o privatnom sektoru i razvoju

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

7

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

5

MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 466/2014/EU kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

MIŠLJENJE o prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

30

MIŠLJENJE o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 230/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

MIŠLJENJE o palminom ulju i krčenju prašuma

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

MIŠLJENJE o apatridnosti u južnoj i jugoistočnoj Aziji

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni Direktive 2009/101/EZ

DEVE
01-12-2016 DEVE_AD(2016)594116

MIŠLJENJE o akcijskom planu EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom

DEVE
12-09-2016 DEVE_AD(2016)584184

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

8

Pisana izjava/Pisane izjave

2

Pisana izjava o rješavanju izazova koji proizlaze iz svjetskog indeksa gladi

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Ne razmatra se

Pojedinosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum otvaranja : 24-02-2016
Datum isteka roka : 24-05-2016
Broj potpisnika : 61 - 25-05-2016

Pisana izjava o nastavku podrške Europske unije iskorjenjivanju dječje paralize

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Postupak zaključen uz potpise većine zastupnika

Pojedinosti

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Datum otvaranja : 09-03-2015
Datum isteka roka : 09-06-2015
Usvojeno (dana) : 09-06-2015
Liste des signataires : Annexe 01 du PV de la session 11-06-2015
Broj potpisnika : 404 - 10-06-2015

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

5

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Komisija

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Komisija

Odgovori Komisije na pitanja za pisani odgovor

05-05-2015 O-000046/2015 Komisija

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Komisija

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Komisija

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštanska adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels