Mary HONEYBALL : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Ujedinjena Kraljevina)

Potpredsjednica 

 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za prava žena i jednakost spolova

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za pravna pitanja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za prava žena i jednakost spolova
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Odbor za prava žena i jednakost spolova
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za pravna pitanja

Zamjenica 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za kulturu i obrazovanje
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Izaslanstvo za odnose s Palestinom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za kulturu i obrazovanje
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Palestinom

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o stanju na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji  
- FEMM_AD(2015)560730 -  
-
FEMM 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o digitalizaciji europske industrije  
- CULT_AD(2017)593851 -  
-
CULT 
MIŠLJENJE o Izvješću o primjeni Direktive Vijeća 2004/113/EZ o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga  
- JURI_AD(2016)589255 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o javnom pristupu dokumentima (članak 116. stavak 7. Poslovnika) za 2014. – 2015.  
- JURI_AD(2016)571798 -  
-
JURI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017) EN  
 

Leaving the EU with no transitional arrangements would have catastrophic consequences on jobs and our economy. To provide stability for people and businesses, the only viable solution would mean agreeing to measures falling under the jurisdiction of the European Court of Justice.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o sprječavanju komercijalnog seksizma usmjerenog protiv žena  
- P8_DCL(2016)0067 - Ne razmatra se  
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Constance LE GRIP , Mary HONEYBALL , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Laura FERRARA , Barbara MATERA , Liliana RODRIGUES , Marc TARABELLA , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 100 - 13-12-2016
Pisana izjava o strategiji EU-a o beskućništvu  
- P8_DCL(2016)0052 - Ne razmatra se  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Datum otvaranja : 27-04-2016
Datum isteka roka : 27-07-2016
Broj potpisnika : 310 - 28-07-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima