Philippe LAMBERTS : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Član

Nacionalne stranke 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgija)

Zastupnik 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
  • 20-09-2010 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

Zamjenik 

  • 16-07-2009 / 19-09-2010 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om

all-activities 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC EN  
- ECON_AD(2012)483695 -  
-
ECON 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih poduzeća i grupa  
- ECON_AD(2013)519575 -  
-
ECON 
MIŠLJENJE Kako Europska unija može pridonijeti stvaranju pogodnog okruženja za poduzeća, poslovne djelatnosti i novoosnovana poduzeća kako bi se stvorila nova radna mjesta?  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih poduzeća i grupa  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt