Philippe LAMBERTS : 9. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 02-07-2019 ... : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Supredsjednik

Nacionalne stranke 

  • 02-07-2019 ... : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgija)

Zastupnik 

  • 02-07-2019 ... : Konferencija predsjednika
  • 02-07-2019 ... : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Kontakt