Morten MESSERSCHMIDT : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 23-10-2014 / 12-12-2016 : Europski konzervativci i reformisti - Potpredsjednik
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 09-02-2017 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Dansk Folkeparti (Danska)

Potpredsjednik 

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ustavna pitanja

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ustavna pitanja
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda, Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP) te za odnose sa Švicarskom i Norveškom
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Odbor za ustavna pitanja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za kulturu i obrazovanje

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 26-10-2015 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-07-2014 / 15-01-2019 : Izaslanstvo za odnose s Izraelom
 • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije  
- AFCO_AD(2018)627917 -  
-
AFCO 
MIŠLJENJE o ulozi zviždača u zaštiti financijskih interesa EU-a  
- AFCO_AD(2016)587624 -  
-
AFCO 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Vijeća o osnivanju Europskog monetarnog fonda  
- AFCO_AD(2019)631802 -  
-
AFCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti  
- AFCO_AD(2018)628563 -  
-
AFCO 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija  
Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 143. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o previsokim iznosima mobilnih naknada u EU-u  
- P8_DCL(2016)0014 - Ne razmatra se  
Tibor SZANYI , Bogusław LIBERADZKI , Tanja FAJON , Marlene MIZZI , Nicola CAPUTO , Hugues BAYET , Olga SEHNALOVÁ , Andrej PLENKOVIĆ , Morten MESSERSCHMIDT , Igor ŠOLTES  
Datum otvaranja : 24-02-2016
Datum isteka roka : 24-05-2016
Broj potpisnika : 177 - 25-05-2016

Izjave