Rolandas PAKSAS : Početna stranica 

Potpredsjednik 

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Član 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda, Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP) te za odnose sa Švicarskom i Norveškom 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije 

Zamjenik 

Odbor za promet i turizam 
Odbor za ribarstvo 

Posljednje aktivnosti 

Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) LT  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Pristupanje EU-a Ženevskom aktu o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla (A8-0187/2019 - Virginie Rozière) LT  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Sporazum između EU-a i Filipina o određenim aspektima usluga u zračnom prometu (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) LT  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt