Bas EICKHOUT : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Rizničar

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : GroenLinks (Nizozemska)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet i turizam
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU  
- ENVI_AD(2018)622225 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)  
- ENVI_AD(2017)604700 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE Put prema novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu  
- TRAN_AD(2015)554961 -  
-
TRAN 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta za 2019.  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) za financijsku godinu 2017.  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) za financijsku godinu 2017.  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Suzbijanje terorizma (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) EN  
 

. ‒ I would like to explain why I voted against the proposal for a directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws.
I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be defined as an act of violence that endangers human lives, not business.
I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in conjunction with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
Lastly, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travel is also covered makes me anxious for our freedom of movement.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o proizvodnji metamfetamina s pomoću lijekova koji sadrže pseudoefedrin  
- P8_DCL(2015)0023 - Ne razmatra se  
Kateřina KONEČNÁ , Enrico GASBARRA , Petr JEŽEK , Pavel TELIČKA , Martina DLABAJOVÁ , Olga SEHNALOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jiří MAŠTÁLKA , Cornelia ERNST , Bas EICKHOUT , Michaela ŠOJDROVÁ , Dita CHARANZOVÁ  
Datum otvaranja : 08-06-2015
Datum isteka roka : 08-09-2015
Broj potpisnika : 52 - 09-09-2015
Pisana izjava o usklađenosti vađenja nafte i kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju  
- P8_DCL(2015)0021 - Ne razmatra se  
Piernicola PEDICINI , Giovanni LA VIA , Pavel POC , Kateřina KONEČNÁ , Bas EICKHOUT , Michèle RIVASI , David BORRELLI , Marco AFFRONTE , Marco ZULLO , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Daniela AIUTO  
Datum otvaranja : 18-05-2015
Datum isteka roka : 18-08-2015
Broj potpisnika : 68 - 24-08-2015

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt