Bas EICKHOUT : 9. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 02-07-2019 ... : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Potpredsjednik

Nacionalne stranke 

  • 02-07-2019 ... : GroenLinks (Nizozemska)

Potpredsjednik 

  • 10-07-2019 ... : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Zastupnik 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom

Zamjenik 

  • 02-07-2019 ... : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama
  • 09-07-2019 ... : Odbor za proračunski nadzor

Kontakt