Judith SARGENTINI : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : GroenLinks (Nizozemska)

Potpredsjednica 

 • 14-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor za terorizam
 • 27-09-2018 / 01-07-2019 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 19-01-2017 / 26-09-2018 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 12-09-2017 / 13-09-2017 : Posebni odbor za terorizam

Zamjenica 

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : Odbor za razvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za ljudska prava
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Odbor za razvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za razvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za ljudska prava

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o provedbi Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
MIŠLJENJE o provedbi odredbi Ugovora o pojačanoj suradnji  
- LIBE_AD(2019)631776 -  
-
LIBE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Kraća zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Zaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) NL  
 

Allereerst mijn medeleven met de slachtoffers van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Straatsburg van gisterenavond en met hun naasten. Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn als Europese samenleving.
Het eindverslag van de terrorismecommissie bevat belangrijke adviezen aan de Unie en lidstaten. Ik steun de oproep om de samenwerking tussen nationale veiligheidsdiensten verder te verbeteren: onze Europese binnengrenzen mogen geen belemmering vormen om aanslagen te voorkomen en daders snel te arresteren en veroordelen. Ook steun ik de adviezen voor betere preventiestrategieën en voldoende middelen op lokaal niveau om radicalisering tegen te gaan in de samenleving en in gevangenissen in het bijzonder.
De groene fractie heeft 173 amendementen ingediend alsmede talrijke amendementen voor de plenaire stemming om deze aspecten zo goed mogelijk op te nemen en om enkele niet op feiten gebaseerde elementen te schrappen. Helaas is dat slechts gedeeltelijk gelukt. Het eindverslag roept op tot meer blinde, geautomatiseerde gegevensverzameling die minder effectief is en op gespannen voet staat met een open en vrije samenleving waarin onschuldige burgers beschermd zijn. Ik pleit in plaats daarvan voor meer menselijke capaciteit voor gerichte surveillance in lijn met de relevante uitspraken van het Hof van Justitie. Ook hebben rechtse fracties de migratieproblematiek onzorgvuldig met terrorisme vermengd.
Ik onthield mij daarom van stemming.

Suzbijanje terorizma (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) EN  
 

I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws:
– I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be an act of violence that endangers human lives, not business.
– I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in line with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
– Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travels are also covered makes me anxious for our freedom of movement.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave 

Izjava o financijskim interesima