Monica MACOVEI : Početna stranica 

Predsjednica 

Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Albanije EU-u 

Članica 

CPDE  
Konferencija predsjednika izaslanstava 
Odbor za proračunski nadzor 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza 

Zamjenica 

Odbor za vanjske poslove 
Izaslanstvo za odnose sa SAD-om 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt