Takis HADJIGEORGIOU : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 06-02-2012 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Potpredsjednik
 • 07-02-2012 / 30-06-2014 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Potpredsjednik

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Cipar)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za vanjske poslove
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za vanjske poslove

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 13-06-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change EN  
- ITRE_AD(2012)486056 -  
-
ITRE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council introducing emergency autonomous trade preferences for Pakistan EN  
- AFET_AD(2011)454520 -  
-
AFET 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Izjave 

Izjava o financijskim interesima