Takis HADJIGEORGIOU : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

MIŠLJENJE o strategiji EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina  
- AFET_AD(2016)582256 -  
-
AFET 

Kontakt