David CAMPBELL BANNERMAN : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Član

Nacionalne stranke 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ujedinjena Kraljevina)

Predsjednik 

  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Irakom

Zastupnik 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Izaslanstvo za odnose s Irakom
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencija predsjednika izaslanstava
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za međunarodnu trgovinu

Zamjenik 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za sigurnost i obranu
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za sigurnost i obranu

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o korupciji i ljudskim pravima u trećim zemljama  
- INTA_AD(2017)602958 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009 o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja  
- INTA_AD(2017)599646 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.  
- INTA_AD(2016)582234 -  
-
INTA 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave