William (The Earl of) DARTMOUTH : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezavisni zastupnici
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europe slobode i demokracije - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 27-11-2018 : United Kingdom Independence Party (Ujedinjena Kraljevina)
 • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Independent (Ujedinjena Kraljevina)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za međunarodnu trgovinu

Zamjenik 

 • 10-09-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za predstavke
 • 05-11-2018 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o nadzoru financijskih aktivnosti EIB-a  
- INTA_AD(2018)627876 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.  
- INTA_AD(2018)623884 -  
-
INTA 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o provedbi Europskog fonda za strateška ulaganja  
- INTA_AD(2016)589274 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o ulozi EU-a unutar UN-a – kako na bolji način ostvariti ciljeve vanjske politike EU-a  
- INTA_AD(2015)560834 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane  
- INTA_AD(2014)537345 -  
-
INTA 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Jednakovrijednost pregleda na terenu (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) EN  
 

We abstained in this legislative vote because we believe that the measure is permissive and should facilitate international trade.

Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) EN  
 

This legislative report seeks to reduce the VAT compliance burden for small businesses. Although it does not support the EU VAT system of taxation, UKIP does not wish to impede any reduction in compliance costs and so abstained.

Provedbena odluka o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari ciklopropil-fentanila i metoksiacetil-fentanila kontrolnim mjerama (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) EN  
 

UKIP MEPs voted to abstain on this technically non-legislative report. In the UK, this drug already falls under the criteria listed in the Psychoactive Substances Act 2016. Subjecting it to control measures in the EU will assist in reducing its availability on the UK market. For this reason, UKIP MEPs abstained in this vote.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave