Evelyn REGNER : Životopis 

Izvorna verzija : DE 

Životopis (Za objavljene podatke odgovorna je isključivo zastupnica.)  
Ažurirano: 25/02/2015 

Obrazovanje (akademski nazivi i diplome) 

  • 1984-1994 : studij prava na Sveučilištu u Salzburgu; Mag.a iur.
  • 1994-1995 : jednogodišnja sudska praksa u Beču
  • 1996 : istraživačka stipendija u Parizu i Ženevi

Profesionalna karijera 

  • 1996-1999 : stručna savjetnica za socijalnu politiku Austrijskog saveza sindikata (ÖGB)
  • 1999-2008 : voditeljica europskog ureda Austrijskog saveza sindikata u Bruxellesu
  • 01/2009-07/2009 : voditeljica Sekcije za EU i međunarodne poslove Austrijskog saveza sindikata (na dopustu od kolovoza 2009.)

Kontakt