Evelyn REGNER : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austrija)

Potpredsjednica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za pravna pitanja
 • 25-01-2012 / 29-02-2012 : Odbor za pravna pitanja
 • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Odbor za pravna pitanja

Zastupnik 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Odbor za pravna pitanja

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Izraelom
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.
 • 05-07-2011 / 18-01-2012 : Odbor za ustavna pitanja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ustavna pitanja

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 194. i članak 162. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 52.a Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja  
- JURI_AD(2014)526192 -  
-
JURI 
OPINION on the 18th report on Better legislation – Application of the principles of subsidiarity and proportionality (2010) EN  
- AFCO_AD(2012)483487 -  
-
AFCO 
OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the European Union and its Member States, Australia, Canada, the Republic of Korea, the United States of America, Japan, the Kingdom of Morocco, the United Mexican States, New Zealand, the Republic of Singapore and the Swiss Confederation EN  
- JURI_AD(2012)487684 -  
-
JURI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća  
- JURI_AD(2013)521523 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE -o prikladnosti propisa EU-a, supsidijarnosti i proporcionalnosti – 19. izvješće o boljem zakonodavstvu za 2011.  
- AFCO_AD(2013)514776 -  
-
AFCO 
MIŠLJENJE o unapređenju međunarodnog privatnog prava: pravila o nadležnosti koja se primjenjuju na zapošljavanje  
- EMPL_AD(2013)510701 -  
-
EMPL 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 133. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the introduction of a European Day of Action against Workplace Harassment EN  
- P7_DCL(2011)0004 - Ne razmatra se  
Angelika WERTHMANN , Evelyn REGNER , Ulrike LUNACEK  
Datum otvaranja : 14-02-2011
Datum isteka roka : 16-05-2011
Broj potpisnika : 76 - 17-05-2011

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt