Evelyn REGNER : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2018.  
- FEMM_AD(2018)616579 -  
-
FEMM 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB)  
- JURI_AD(2017)602928 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Vijeća o zajedničkoj osnovici poreza na dobit  
- JURI_AD(2017)602948 -  
-
JURI 
MIŠLJENJE o socijalnom dampingu u Europskoj uniji  
- FEMM_AD(2016)571749 -  
-
FEMM 

Kontakt