Kristiina OJULAND

Klubovi zastupnika

 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Članica
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu - Članica Predsjedništva

Nacionalne stranke

 • 14.07.2009 / 22.10.2013 : Eesti Reformierakond (Estonija)
 • 23.10.2013 / 30.06.2014 : Sõltumatu (Estonija)

Članica

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Odbor za vanjske poslove
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Odbor za vanjske poslove

Zamjenica

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Pododbor za ljudska prava
 • 16.09.2009 / 21.11.2010 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda, Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP) te za odnose sa Švicarskom i Norveškom
 • 22.11.2010 / 30.06.2014 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Armenije, EU-a i Azerbajdžana te EU-a i Gruzije
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Pododbor za ljudska prava

Parlamentarne aktivnosti na plenarnoj sjednici ‒ 7. saziv

Govor(i) na plenarnoj sjednici

217

Glasovanje

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18)

Sastanak na vrhu između EU-a i Rusije

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Ocjena litavskog predsjedništva (rasprava)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Uzimanje organa u Kini

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.2)

Europski instrument za susjedstvo (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Spolno i reproduktivno zdravlje i prava (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

2

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

2

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

2

  OPINION on the proposal for a Council directive on consular protection for citizens of the Union abroad

AFET
04-09-2012 AFET_AD(2012)487901

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on attacks against information systems and repealing Council Framework Decision 2005/222/JHA

AFET
28-11-2011 AFET_AD(2011)469848

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

297

Zajednički prijedlog rezolucije o Pakistanu: nedavni slučajevi progona

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

Pisana izjava/Pisane izjave

2

  Written declaration on education and religious discrimination in Pakistan

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Ne razmatra se

Pojedinosti

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Datum otvaranja : 17-04-2012
Datum isteka roka : 17-07-2012
Broj potpisnika : 56 - 05-07-2012

  Written declaration on Camp Ashraf

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Usvojeno

Pojedinosti

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Datum otvaranja : 06-10-2010
Datum isteka roka : 20-01-2011
Usvojeno (dana) : 25-11-2010
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2010)0452
Broj potpisnika : 401 - 25-11-2010

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

32

  Abuses of Interpol Red Notices

15-11-2013 E-013039/2013 Komisija

  Rule of law and human rights in Russia

02-10-2013 O-000102/2013 Komisija

  Visa ban for Russian officials - follow-up to EP recommendation

06-02-2013 O-000010/2013 Komisija

  Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004866/2012 Komisija

  VP/HR - Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004865/2012 Komisija

  VP/HR - Use of EU aid to Pakistan

11-05-2012 E-004851/2012 Komisija

  EU accession to the ECHR and ECtHR reform

15-02-2012 O-000037/2012 Komisija

  EU accession to the ECHR and ECtHR reform

15-02-2012 O-000036/2012 Vijeće

  VP/HR - Pakistan

07-02-2012 E-001437/2012 Komisija

Izjave (7. parlamentarni saziv)

Izjava o financijskim interesima

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane