Jean-Marie LE PEN : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : független képviselők

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Front national (Franciaország)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Halászati Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán, EU-Üzbegisztán és EU-Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-02-2017 : Petíciós Bizottság

Póttag 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdése értelmében, a Bíróság véleményét kérve az euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, javasolt EU–Marokkó-megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről (B8-0051/2019) FR  
 

J’ai voté contre cette proposition de résolution. Nous ne pouvons accepter l’arrivée massive de productions agricoles marocaines sur notre sol, qui participent indubitablement à la destruction de nos filières.
Force est également de constater que le Maroc ne respecte pas toujours la réglementation européenne sanitaire: trois pesticides interdits dans l’UE, dangereux pour les consommateurs et les agriculteurs, car cancérigènes, sont actuellement utilisés au Maroc et 10 à 15 % des pesticides utilisés dans l’agriculture de ce pays du Maghreb sont des produits de contrebande.

EU–Kína-megállapodás az egyes baromfihús-készítményekre vonatkozó vámkedvezményeket érintő intézkedések ügyében indított DS492 számú WTO-vitarendezési eljárással kapcsolatosan (A8-0472/2018 - Iuliu Winkler) FR  
 

J’ai voté contre cet accord.
Les milliers de tonnes de volailles asiatiques seront une concurrence sans merci vis-à-vis des producteurs français, dont les parts de marchés sont déjà très attaquées par la volaille brésilienne et thaïlandaise. Sans omettre les graves problèmes zoosanitaires quant à la volaille chinoise, qui a engendré en 2012-2013 une sérieuse épidémie de grippe aviaire.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (A8-0445/2018 - Maria Arena) FR  
 

J'ai voté pour ce rapport. Ce fonds a le mérite d’aider les citoyens européens ayant perdu leur emploi, en leur assurant une réinsertion professionnelle, que les moyens limités des agences locales ou régionales ne permettraient pas. L’élargissement des causes, la baisse du seuil et l’augmentation de la période de référence assurent qu’un maximum de travailleurs pourront être pris en compte et pourront donc bénéficier de ces aides.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat