Terry REINTKE : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Németország)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Póttag 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- LIBE_AD(2018)629627 -  
-
LIBE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2018)627807 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- FEMM_AD(2018)627761 -  
-
FEMM 
VÉLEMÉNY az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2018)625392 -  
-
REGI 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia EU-n belüli leküzdésére irányuló intézkedésekről  
- P8_DCL(2016)0100 - Elévült  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 51 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a kiszolgáltatott közösségek lakáshoz jutási lehetőségeiről  
- P8_DCL(2016)0074 - Elévült  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 91 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a transznemű személyek egészségügyi ellátásáról  
- P8_DCL(2016)0011 - Elévült  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Kiosztás dátuma : 01-02-2016
Lejárat időpontja : 01-05-2016
Aláírók száma : 76 - 02-05-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat