Cristiana MUSCARDINI : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 14-07-2009 / 14-10-2012 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag
 • 15-10-2012 / 02-07-2013 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Tag
 • 03-07-2013 / 30-06-2014 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok 

 • 14-07-2009 / 06-02-2011 : Il Popolo della Libertà (Olaszország)
 • 07-02-2011 / 22-10-2012 : Futuro e Libertà per l'Italia (Olaszország)
 • 23-10-2012 / 30-06-2014 : Conservatori e Social Riformatori (Olaszország)

Alelnök 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Képviselok 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Az Irakkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
 • 23-10-2012 / 30-06-2014 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 23-10-2012 / 30-06-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 16-09-2009 / 14-10-2012 : Az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán, EU–Üzbegisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 16-06-2010 / 14-10-2012 : A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2012 / 14-10-2012 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a fogyasztási cikkek biztonságosságáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2013)513019 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)  
- INTA_AD(2012)492800 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a vámügyi korszerűsítésről  
- INTA_AD(2011)469822 -  
-
INTA 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EGK és a 93/15/EGK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosítására irányuló javaslatról  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY a Közép-Ázsiára vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának állapotáról  
- INTA_AD(2011)467229 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az iparpolitikáról a globalizáció korában  
- INTA_AD(2010)450948 -  
-
INTA 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok 
Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a táplálkozási zavarok elleni küzdelemről  
- P7_DCL(2013)0026 - Elévült  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Kiosztás dátuma : 09-12-2013
Lejárat időpontja : 09-03-2014
Aláírók száma : 68 - 10-03-2014
Írásbeli nyilatkozat a kiskorúak azon jogáról, hogy a szülők hivatalos különélése vagy válása esetén is mindkét szülőjükkel érdemi kapcsolatot tartsanak fenn  
- P7_DCL(2013)0019 - Elévült  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Kiosztás dátuma : 21-10-2013
Lejárat időpontja : 21-01-2014
Aláírók száma : 54 - 23-01-2014
Írásbeli nyilatkozat a gyermekek és jogaik védelméről a gyermekeket célzó internetes névtérben  
- P7_DCL(2013)0014 - Elévült  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Kiosztás dátuma : 09-09-2013
Lejárat időpontja : 09-12-2013
Aláírók száma : 230 - 10-12-2013

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat