Amelia ANDERSDOTTER : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Svédország)

Képviselok 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az uniós külpolitika digitális szabadságra vonatkozó stratégiájáról  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY az egész Unióban egységesen magas szintű hálózat- és információbiztonság biztosítására irányuló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY az egész EU-ra kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó kiépítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a társadalmi befogadás előmozdításáról és a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről a munkaerőpiacon  
- P7_DCL(2014)0009 - Elévült  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Kiosztás dátuma : 16-01-2014
Lejárat időpontja : 16-04-2014
Aláírók száma : 75 - 17-04-2014
Írásbeli nyilatkozat a gyermekek és jogaik védelméről a gyermekeket célzó internetes névtérben  
- P7_DCL(2013)0014 - Elévült  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Kiosztás dátuma : 09-09-2013
Lejárat időpontja : 09-12-2013
Aláírók száma : 230 - 10-12-2013

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat