Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoport
 • Tag
 • Egyesült Királyság Conservative Party
 • Születési idő: 1954. június 29., London

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

46

A növényvédő szerekről szóló rendelet végrehajtása (vita)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4)

A fogyatékossággal élő személyek részvétele az európai szintű választásokon (vita)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(3)

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése (vita)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

Vállalati társadalmi felelősségvállalás (vita)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(17)

A rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme (vita)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(17)

A Bizottság 2018-as munkaprogramjának előkészítése (vita)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Banglades és a gyermekházasságok

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

15

JELENTÉS a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

EMPL
23-10-2017 A8-0319/2017

JELENTÉS a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

JELENTÉS az Európai Unión belüli szociális dömpingről

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

JELENTÉS az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2014–2020-as stratégiájáról

EMPL
26-10-2015 A8-0312/2015

Előadóként beterjesztett vélemény

2

VÉLEMÉNY a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezéséről és végrehajtásáról

EMPL
28-03-2018 EMPL_AD(2018)613586

VÉLEMÉNY a „Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT): helyzetkép és kilátások” című közleményről

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

8

VÉLEMÉNY a növényvédő szerekről szóló 1107/2009/EK rendelet végrehajtásáról

AGRI
22-06-2018 AGRI_AD(2018)615454

VÉLEMÉNY a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

EMPL
04-05-2018 EMPL_AD(2018)615267

VÉLEMÉNY a munkakörülményekről és a bizonytalan foglalkoztatásról

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2015. év prioritásainak végrehajtása

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

VÉLEMÉNY az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

VÉLEMÉNY a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalásokkal kapcsolatban az Európai Bizottsághoz intézett ajánlásokról

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2014. évi prioritások végrehajtása

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

8

Állásfoglalásra irányuló indítvány a vállalati társadalmi felelősségvállalásról

12-03-2018 B8-0140/2018

Közös állásfoglalási indítvány a Bizottság 2018. évi munkaprogramjáról

04-07-2017 RC-B8-0434/2017

Állásfoglalásra irányuló indítvány a Bizottság 2018. évi munkaprogramjáról

30-06-2017 B8-0450/2017

Állásfoglalásra irányuló indítvány a jelnyelvekről és a szakképzett jelnyelvi tolmácsokról

16-11-2016 B8-1230/2016

Állásfoglalásra irányuló indítvány a fiatalok foglalkoztatásáról

15-07-2014 B8-0052/2014

Írásbeli nyilatkozat(ok)

1

Írásbeli nyilatkozat az Unión belüli, a fogyatékossággal élő személyeknek szánt akadálymentes illemhelyek számbeli növekedésének támogatásáról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Elévült

Részletek

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 124 - 28-07-2016

Írásban megvála-szolandó kérdések

5

  Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

12-07-2018 E-003883/2018 Bizottság

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Bizottság

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Bizottság

A szőlők fás részét érintő megbetegedések elleni küzdelem

20-05-2015 P-008109/2015 Bizottság

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

2

A Bizottságnak az írásbeli választ igénylő kérdésekre adott válaszai

05-05-2015 O-000046/2015 Bizottság

Uniós innovatív mezőgazdasági rendszerek

30-04-2015 O-000045/2015 Bizottság

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

1

 

A Bizottság 2018-as munkaprogramjának előkészítése (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Kapcsolattartás

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postacím

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels