Inês Cristina ZUBER

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

482

Megnövekedett terrorveszély (vita)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(4)

Az EU–Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(9.1)

A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság tagjainak kinevezése

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(9.2)

A Petíciós Bizottság 2014. évi tevékenységei (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(9.6)

A holland elnökség munkaprogramja (vita)

20-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-20(3)

A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó automatizált adatcsere Lettországgal (A8-0370/2015 - Claude Moraes)

20-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-20(8.1)

Egyéni védőeszközök (A8-0148/2015 - Vicky Ford)

20-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-20(8.3)

Gázüzemű berendezések (A8-0147/2015 - Catherine Stihler)

20-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-20(8.4)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

1

JELENTÉS az egyenlőtlenségek csökkentéséről, különös tekintettel a gyermekszegénységre

EMPL
23-10-2015 A8-0310/2015

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

6

JELENTÉS az egységes piacnak a 2016-os európai szemeszter keretében történő irányításáról

IMCO
01-02-2016 A8-0017/2016

JELENTÉS az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról

EMPL
17-11-2015 A8-0331/2015

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

14

VÉLEMÉNY az Európai Unión belüli szociális dömpingről

FEMM
18-02-2016 FEMM_AD(2016)571749

VÉLEMÉNY az új területfejlesztési eszközökről a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politikában: integrált területi beruházás (ITI) és közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD)

EMPL
27-01-2016 EMPL_AD(2016)571602

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2015. év prioritásainak végrehajtása

FEMM
21-09-2015 FEMM_AD(2015)560862

VÉLEMÉNY az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2014–2020-as stratégiájáról

FEMM
15-07-2015 FEMM_AD(2015)557295

VÉLEMÉNY az európai strukturális és beruházási alapokról és a gondos gazdasági kormányzásról: iránymutatás a közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének végrehajtásához

EMPL
24-06-2015 EMPL_AD(2015)557113

VÉLEMÉNY a 2016. évi költségvetés tervezetéről folytatott háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról

EMPL
17-06-2015 EMPL_AD(2015)554832

VÉLEMÉNY az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2013−2014)

FEMM
08-05-2015 FEMM_AD(2015)551863

VÉLEMÉNY az uniós kereskedelmi és beruházási politikáknak a köz- és magánszféra harmadik országokban működő kezdeményezéseire gyakorolt külső hatásáról

IMCO
07-05-2015 IMCO_AD(2015)549366

VÉLEMÉNY a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

FEMM
06-05-2015 FEMM_AD(2015)549448

VÉLEMÉNY az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

15

Állásfoglalásra irányuló indítvány a kolumbiai békefolyamatról

14-01-2016 B8-0055/2016

Állásfoglalásra irányuló indítvány a Xylella okozta vészhelyzetről

13-05-2015 B8-0450/2015

Állásfoglalásra irányuló indítvány a venezuelai helyzetről

09-03-2015 B8-0243/2015

  Motion for a resolution on the mass graves of the Missing Persons of Ashia, at Ornithi village in the occupied part of Cyprus

09-02-2015 B8-0157/2015

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

  Motion for a resolution on Saudi Arabia, the case of Raif Badawi

09-02-2015 B8-0151/2015

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Állásfoglalásra irányuló indítvány a líbiai helyzetről

12-01-2015 B8-0033/2015

  Motion for a resolution on Mauritania, in particular the case of Biram Dah Arbeid

15-12-2014 B8-0388/2014

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Írásbeli nyilatkozat(ok)

1

Írásbeli nyilatkozat a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem európai évének létrehozásáról

09-02-2015 P8_DCL(2015)0004 Többséggel lezárva

Részletek

Marc TARABELLA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Catherine BEARDER , Terry REINTKE , Inês Cristina ZUBER , Biljana BORZAN , Mariya GABRIEL , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Constance LE GRIP , Jana ŽITŇANSKÁ , Ernest URTASUN , Kostadinka KUNEVA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Barbara MATERA

Kiosztás dátuma : 09-02-2015
Lejárat időpontja : 09-05-2015
Elfogadva (dátum) : 09-05-2015
Az aláírók felsorolása a 18-05-2015-i jegyzőkönyv 01. mellékletében kerül kiadásra
Aláírók száma : 413 - 08-05-2015

Írásban megvála-szolandó kérdések

121

  Commission pressure during the debate on the 2016 Portuguese state budget

29-01-2016 P-000778/2016 Bizottság

  Palestine - resignation of the UN Special Rapporteur

27-01-2016 E-000634/2016 Bizottság

  Outlawing of the Communist Party of Ukraine

27-01-2016 E-000633/2016 Bizottság

  Lack of an EU strategy for women's rights and gender equality after 2015

27-01-2016 E-000632/2016 Bizottság

  Increase in workers affected by burnout

27-01-2016 E-000631/2016 Bizottság

  Conclusions of the EU-Turkey Summit on managing the migrant crisis (29 November 2015)

10-12-2015 E-015657/2015 Tanács

  Donald Tusk on the decision to 'detain' refugees for 18 months on arrival at the borders of the EU

10-12-2015 E-015649/2015 Tanács

  Situation at Empreendimentos Turísticos Monte Belo

10-12-2015 E-015627/2015 Bizottság

  Flexible working in the Annual Growth Analysis 2016

10-12-2015 E-015626/2015 Bizottság

  Infringement workers' rights in El Corte Inglés, Portugal

24-11-2015 E-014969/2015 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

2

A tejkvóták megszüntetése

07-04-2015 O-000034/2015 Bizottság

A tejkvóták megszüntetése

07-04-2015 O-000033/2015 Tanács