Minodora CLIVETI

Képviselőcsoportok

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Románia)

Tag

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Az EU–Moldova Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Póttag

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Az EU–Örményország, EU–Azerbajdzsán, EU–Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : A Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Parlamenti tevékenységek a plenáris ülésen – 7. parlamenti ciklus

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

304

A vadon élő állat- és növényfajok védelme (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködésről (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

A növekedési és foglalkoztatási háromoldalú szociális csúcstalálkozó (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése (vita)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

2

JELENTÉS a közös halászati politika területén a nők szerepének fejlesztése céljából meghozandó különleges intézkedésekről

FEMM PECH
30-01-2014 A7-0070/2014

JELENTÉS a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi szempontjairól

FEMM
25-10-2013 A7-0349/2013

Előadóként beterjesztett vélemény

4

VÉLEMÉNY a homofóbia, illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni európai menetrendről

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

VÉLEMÉNY „Az átfogó uniós megközelítés és következményei az Unió külső tevékenységeinek következetességére nézve” című jelentésről

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

VÉLEMÉNY a 2011-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről: az EU általános költségvetése, III. szakasz, Bizottság

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

VÉLEMÉNY a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2011-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

6

VÉLEMÉNY az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló keretéről

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

VÉLEMÉNY a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

VÉLEMÉNY a fogyatékossággal élő nőkről

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

VÉLEMÉNY A millenniumi fejlesztési célok – a 2015 utáni keret kialakítása

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

VÉLEMÉNY a megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendjéről

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

VÉLEMÉNY a gazdasági válságnak a nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira gyakorolt hatásáról

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

10

Közös állásfoglalási indítvány a nők ellen Indiában elkövetett erőszakról

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány a grúziai választásokról

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Állásfoglalásra irányuló indítvány a grúziai választásokról

17-10-2012 B7-0470/2012

Közös állásfoglalási indítvány a női nemi szervek megcsonkításának felszámolásáról

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Állásfoglalásra irányuló indítvány a női nemi szervek megcsonkításának felszámolásáról

11-06-2012 B7-0307/2012

Írásbeli nyilatkozat(ok)

4

Írásbeli nyilatkozat a prosztatarák elleni küzdelemről az Európai Unióban

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Elévült

Részletek

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Kiosztás dátuma : 13-01-2014
Lejárat időpontja : 13-04-2014
Aláírók száma : 162 - 14-04-2014

Írásbeli nyilatkozat az autizmusspektrum-zavarokkal és hasonló kihívásokkal küzdő személyek oktatásáról és foglalkoztatásáról

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Elévült

Részletek

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Kiosztás dátuma : 09-12-2013
Lejárat időpontja : 09-03-2014
Aláírók száma : 160 - 10-03-2014

Írásbeli nyilatkozat a jogi ismeretek oktatásának előmozdításáról

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Elévült

Részletek

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Kiosztás dátuma : 09-09-2013
Lejárat időpontja : 09-12-2013
Aláírók száma : 58 - 10-12-2013

Írásbeli nyilatkozat a gyermekek jogellenes elvitel esetén való védelméről, többek között a felügyeleti joggal kapcsolatos jogvitákkal összefüggésben

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Elévült

Részletek

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Kiosztás dátuma : 09-09-2013
Lejárat időpontja : 09-12-2013
Aláírók száma : 91 - 10-12-2013

Parlamenti kérdés(ek)

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Bizottság

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Bizottság

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Bizottság

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Bizottság

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Bizottság

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Bizottság

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Bizottság

  Need to create a uniform European market in professional qualifications as a vital counterpart to the single European labour market

06-06-2013 E-006475/2013 Bizottság

Nyilatkozatok (7. parlamenti ciklus)