Viviane REDING : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-09-2018 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-09-2018 : Parti chrétien social luxembourgeois (Luxemburg)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-09-2018 : A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-09-2018 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Póttag 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Alkotmányügyi Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-09-2018 : Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 11-07-2018 : Alkotmányügyi Bizottság
  • 12-07-2018 / 01-09-2018 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Uniós jogi aktusra irányuló javaslatok  
A képviselők felkérhetik az Európai Bizottságot, hogy tegyen javaslatot uniós jogi aktusra (új jogi aktus vagy meglévő jogi aktus módosítása). 47. cikk

Uniós jogi aktusra irányuló javaslat a stratégiai ágazatokba való külföldi beruházások átvilágításáról  
- B8-0302/2017  

Nyilatkozatok