Susy DE MARTINI : 7. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 12-04-2013 / 30-06-2014 : Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 12-04-2013 / 14-04-2013 : Il Popolo della Libertà (Olaszország)
  • 15-04-2013 / 05-12-2013 : Indipendente (Olaszország)
  • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Olaszország)

Képviselok 

  • 17-04-2013 / 30-06-2014 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 18-04-2013 / 30-06-2014 : Külügyi Bizottság

Póttag 

  • 18-04-2013 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság
  • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről  
- AFET_AD(2014)526352 -  
-
AFET 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a nem fertőző betegségek szigeteken előforduló magas aránya elleni küzdelemről  
- P7_DCL(2014)0002 - Elévült  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Kiosztás dátuma : 13-01-2014
Lejárat időpontja : 13-04-2014
Aláírók száma : 61 - 14-04-2014
Írásbeli nyilatkozat a prosztatarák elleni küzdelemről az Európai Unióban  
- P7_DCL(2014)0001 - Elévült  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Kiosztás dátuma : 13-01-2014
Lejárat időpontja : 13-04-2014
Aláírók száma : 162 - 14-04-2014

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken