Marlene MIZZI : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Laburista (Málta)

Alelnök 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Petíciós Bizottság
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Petíciós Bizottság

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Petíciós Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Petíciós Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kulturális és Oktatási Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CULT_AD(2018)625467 -  
-
CULT 
VÉLEMÉNY a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről  
- PETI_AD(2015)560805 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- IMCO_AD(2015)546844 -  
-
IMCO 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY az állatoknak az EU-n belüli és azon kívüli szállítás közbeni védelméről szóló 2005/1/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási jelentésről  
- PETI_AD(2018)625385 -  
-
PETI 
VÉLEMÉNY az EU határrégiói növekedésének és kohéziójának előmozdításáról  
- CULT_AD(2018)620999 -  
-
CULT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Eurojust–Dánia-megállapodás a büntetőügyekben folytatott együttműködésről (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I voted in favour of this report since it seeks continued judicial cooperation across the EU against organised crime and terrorism.

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I have voted in favour of the report, which requires CO2 emissions from heavy-duty vehicles such as trucks and lorries to be reduced by 30%, by 2030, with an intermediate reduction target of 15% by 2025. Also by 2025, manufacturers will be required to ensure that at least a 2% market share of the sales of new vehicles is made up of zero and low-emission vehicles, to counteract steadily increasing road traffic emissions, of which around one quarter is accountable to heavy-duty vehicles. In addition to this, the Commission will have to propose new post-2030 targets in 2022, in line with the Paris Agreement.

A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 

There is a need to update company law procedures in order to make them fit for the digital age. That is why I voted in favour of this directive which will enable companies to register limited liability companies, set up new branches and file documents for companies and their branches into the business register fully online in all Member States. It also increases the amount of information available through the interconnected system of business registers (BRIS). It is important to note, however, that the directive does not harmonise substantive requirements for setting up companies or doing business across the EU.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a méltányos árú repülőtéri élelmiszerek és italok uniós szinten alkalmazott gyakorlatának kialakításáról  
- P8_DCL(2016)0094 - Elévült  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 45 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a „halászati háborúról” és a halászok biztonságáról  
- P8_DCL(2016)0092 - Elévült  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Neoklis SYLIKIOTIS , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 38 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a széles sávú rendszerek szabályozásáról  
- P8_DCL(2016)0091 - Elévült  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Stefano MAULLU , Salvatore CICU , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Eric ANDRIEU , Patricija ŠULIN  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 63 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken