Christa RANDZIO-PLATH : 5. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : az Európai Szocialisták Pártjának képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Németország)

Elnök 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Képviselok 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Az ASEAN tagállamaival, Délkelet-Ázsiával és a Koreai Köztársasággal való kapcsolatokért felelos küldöttség
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Bizottsági Elnökök Értekezlete
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Az ASEAN tagállamaival, Délkelet-Ázsiával és a Koreai Köztársasággal folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség

Póttag 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Ipari, Külkereskedelemi, Kutatási, Energetikai Bizottság
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : No Jogok és Esélyegyenloség Bizottsága
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ipari, Külkereskedelmi, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

all-activities 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2003/49/EC as regards the possibility for certain Member States to apply transitional periods for the application of a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States (COM(2004) 243 - C5 0187/2004 - 2004/0076(CNS)) EN  
- A5-0276/2004 -  
-
ECON 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation dans la province indonésienne d'Aceh (Atjeh) FR  
- B5-0302/2003  

Parlamenti kérdés(ek) 
Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk