Ivana MALETIĆ : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (Horvátország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Észak-Macedónia Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 06-10-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 10-11-2016 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Szolidaritási Testület programjának létrehozásáról, valamint az [Európai Szolidaritási Testületről szóló rendelet] és a 375/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2018)626961 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY az Európa jövőjéről szóló vita helyzetéről  
- ECON_AD(2018)626685 -  
-
ECON 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- BUDG_AD(2018)626927 -  
-
BUDG 
VÉLEMÉNY a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- REGI_AD(2018)627807 -  
-
REGI 
VÉLEMÉNY a 2017/825/EU rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ECON_AD(2018)622207 -  
-
ECON 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram (A8-0111/2019 - Milan Zver) HR  
 

Zadali smo vrlo ambiciozan cilj – stvaranje europskog područja obrazovanja do 2025. Nije riječ samo o priznavanju kvalifikacija i diploma u cijelom EU-u nego i o razmjeni znanja i najnovijih spoznaja kako bi oni manje razvijeni, koji zaostaju u razvoju, mogli postizati razvojne skokove, a ne stalno korak po korak učiti ispočetka i sporo napredovati ponavljajući iskustva drugih.
Stoga, moramo biti ambiciozni i u dodjeli sredstava i zato tražimo tri puta veći proračun za Erasmus. Korist od novog programa imat će više od 12 milijuna ljudi, što je čak tri puta više u odnosu na dosadašnji program.
Zbog svega navedenog, podržavam ovaj prijedlog da se i proračun poveća tri puta.

A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) HR  
 

Ovom Direktivom utvrđuju se opći aranžmani za robu koja podliježe trošarinama, kao što su energenti i električna energija, alkohol i alkoholna pića te prerađeni duhan. Naglasak je na proizvodnji, skladištenju i kretanju trošarinske robe među državama članicama.
Glavni je cilj Direktive omogućiti slobodno kretanje robe i istodobno osigurati da se države članice namire pravilnim iznosom poreznog dugovanja.
Kao izvjestiteljica u sjeni, podržala sam ovo izvješće.

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) HR  
 

Činjenica je da države kandidatkinje i pristupnice napreduju različitom brzinom i da često zbog nedostatnih administrativnih kapaciteta nemaju pripremljene strateške dokumente i projekte. Zato se ne slažem sa stavom da se instrument IPA treba raspodijeliti samo po tematskim prioritetima, a ne po državama ovisno o potražnji odnosno spremnosti projekata. Smatram da je jako važno i dalje imati indikativne iznose po državama korisnicima sredstava instrumenta IPA, a u državama u kojima nema dovoljno predloženih projekata i nisu dovoljno jaki kapaciteti, moramo pripomoći jačom tehničkom pomoći te moramo administrativno osnažiti Delegacije EU-a u tim državama, kako bi mogle adekvatno pomoći u korištenju sredstava instrumenta IPA.
Naš cilj nije da države međusobno konkuriraju i da se natječu za sredstva instrumenta IPA, pa one koje su bolje da više i brže napreduju. Naš cilj je pomoći svim državama da budu uspješne i napreduju što brže u procesu pridruživanja EU-u. Podržala sam ovo izvješće.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a halfogyasztás népszerűsítéséről  
- P8_DCL(2016)0095 - Elévült  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 66 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat az antibiotikumok túlzott és nem rendeltetésszerű használatáról  
- P8_DCL(2016)0081 - Elévült  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 95 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a GMO-mentes európai régiókról  
- P8_DCL(2016)0072 - Elévült  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 80 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat