Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti socialiste (Franciaország)

Képviselok 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Póttag 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2018)626999 -  
-
TRAN 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtásáról az Unió intézményi keretében  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
VÉLEMÉNY az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2018)625564 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2017)595458 -  
-
TRAN 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) FR  
 

J’ai voté pour cet accord établissant des obligations de réduction des émissions de CO2 pour les poids lourds. En 2025, les nouveaux camions devront émettre 15 % de moins de CO2 par rapport aux niveaux de 2019, puis 30 % en 2030. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté dans le secteur des transports et le transport de marchandises doit être mieux régulé par l’Union pour respecter nos engagements climatiques. En tant que rapporteure fictive en commission TRAN, j’ai agi pour que cette législation soit ambitieuse. Bien que le Conseil ait revu à la baisse les objectifs du Parlement, nous avons réussi à instaurer une clause de révision pour 2022, qui sera l’occasion de réévaluer les objectifs de 2030 et fixer de nouveaux seuils pour 2040. Tous les secteurs industriels doivent agir pour limiter leur impact sur l’environnement.

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) FR  
 

J’ai voté pour cet accord qui actualise la directive européenne sur les véhicules propres. Grâce à ce texte, l’Union européenne fait la promotion des véhicules à émissions nulles ou faibles en encourageant leur utilisation dans le cadre des marchés publics. Le texte comporte une nouvelle définition du concept de «véhicule propre». Ainsi, la définition d'un véhicule utilitaire léger propre se fonde sur des normes d'émissions de CO2. Pour les poids lourds, la définition s’appuie sur l’utilisation de carburants alternatifs. Il faut que les administrations publiques donnent l’exemple en révolutionnant la mobilité pour qu’on aille vers des modes de transports plus responsables. Le secteur public doit jouer un rôle de premier plan en faveur de solutions plus novatrices et plus écologiques.

Európai Védelmi Alap (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) FR  
 

J'ai voté en faveur d'un Fonds européen de défense pour la période 2021-2027. Le fonds aura l'objectif de favoriser la coopération entre les industriels des États membres de défense en matière de recherche et de développement; ce qui permettra d'acheter ensemble les équipements produits afin de réaliser des économies ou encore améliorer la compétitivité et favoriser l’innovation. Concrètement, trois entreprises provenant de trois États membres différents devront participer à un projet pour qu’il puisse être financé par l’Union européenne. L'Europe n'est pas encore dotée d'une armée européenne ou d'une défense commune, ce que je souhaite par ailleurs, mais c'est un premier pas.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat