Balázs HIDVÉGHI : Kezdőlap 

Tag 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség 
Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség 
Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség 

Póttag 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 
Halászati Bizottság 

Legutóbbi tevékenységek 

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről  
- AGRI_AD(2019)641140 -  
-
AGRI 
Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 

Kapcsolat