Marju LAURISTIN
  • Marju
    LAURISTIN
  • Észtország
  • Születési idő: 1940. április 7., Tallinn

Plenáris ülésen elhangzott felszólalás(ok)

58

A Tanács észt elnöksége tevékenységi programjának ismertetése (vita)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

A Törökországról szóló 2016. évi jelentés (vita)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Ukrán politikai foglyok Oroszországban és a Krím helyzete

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

e-demokrácia az EU-ban: lehetőségek és kihívások (vita)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

A robotikára vonatkozó polgári jogi szabályok (vita)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

A kelet-ukrajnai helyzet romlása (vita)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

A szociális jogok európai pillére (vita)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

2

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

3

Előadóként beterjesztett vélemény

2

VÉLEMÉNY az európai ipar digitalizálásáról

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

VÉLEMÉNY a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

1

VÉLEMÉNY a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalásokkal kapcsolatban az Európai Bizottsághoz intézett ajánlásokról

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Állásfoglalásra irányuló intézményi indítványok

27

Állásfoglalásra irányuló indítvány az antiszemitizmus elleni küzdelemről

29-05-2017 B8-0383/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Állásfoglalásra irányuló indítvány az EU és Törökország közötti kapcsolatokról

22-11-2016 B8-1283/2016

Közös állásfoglalási indítvány az újságírók helyzetéről Törökországban

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Közös állásfoglalási indítvány Tádzsikisztánról: a lelkiismereti foglyok helyzete

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

Megjegyzés: Ez az állásfoglalási indítvány kizárólag eredeti nyelven áll rendelkezésre

Közös állásfoglalási indítvány a transzatlanti adatáramlásokról

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Közös állásfoglalási indítvány a Kongói Demokratikus Köztársaságról

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Írásbeli nyilatkozat(ok)

2

Írásbeli nyilatkozat a repülésbiztonságról és a katonai légi járművek veszélyes repüléseiről

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Elévült

Részletek

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 106 - 06-01-2016

Írásbeli nyilatkozat az EU makroregionális stratégiáinak hatékonyabb és koordináltabb végrehajtásáról

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Elévült

Részletek

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Kiosztás dátuma : 27-04-2015
Lejárat időpontja : 27-07-2015
Aláírók száma : 79 - 28-07-2015

Írásban megvála-szolandó kérdések

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Bizottság

Az európai támogatások magyarországi hűtlen kezelésével kapcsolatos vádak

28-09-2016 E-007203/2016 Bizottság

  VP/HR - Sentencing of Kazakh journalist Guzyal Baidalinova

08-06-2016 E-004710/2016 Bizottság

Uniós ellenintézkedések az Ukrajnával szembeni orosz kereskedelmi szankciókra

04-01-2016 P-000001/2016 Bizottság

A szabad mozgás és a romák

02-07-2015 E-010695/2015 Bizottság

Szóban megvála-szolandó kérdések

4

A nemzetközi roma nap

08-03-2017 O-000017/2017 Bizottság

A nemzetközi roma nap

08-03-2017 O-000016/2017 Tanács

A Törvényszék végzéseinek hatásai az EU-Törökország-nyilatkozatra

06-03-2017 O-000014/2017 Bizottság

A határokon átnyúló elektronikus azonosításra szolgáló eszközök és online szolgáltatások bevezetése

08-03-2016 O-000042/2016 Bizottság