Miroslav POCHE : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Csehország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 12-09-2017 / 09-07-2018 : Terrorizmussal foglalkozó különbizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2016)582196 -  
-
ITRE 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CONT_AD(2017)606073 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- CONT_AD(2017)597708 -  
-
CONT 
VÉLEMÉNY az uniós intézmények átláthatóságáról, elszámoltathatóságáról és feddhetetlenségéről  
- CONT_AD(2015)560864 -  
-
CONT 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program (A8-0410/2018 - Christian Ehler) EN  
 

. ‒ Last year, the Commission proposed the regulation on the new Framework Programme for Research and Innovation – Horizon Europe. In less than three months, the Commission, the Council and Parliament reached an agreement. The content of the programme, as a result of the deal, perfectly reflects our priorities. Many important issues will be secured, such as the health cluster, culture, security, energy and climate, innovation and job qualifications. That is why I did not hesitate to express my support.
Horizon Europe embodies our aspirations and values in many ways. First, it will fight against climate change, one of the most discussed topics nowadays. Second, the programme focuses on the importance of citizens’ quality of life. In this respect, research broad lines will be mainly dedicated to cancer, cardiovascular diseases and precision medicine, in order to improve citizens’ well-being and medical treatments. Finally, part of the programme aims at increasing gender equality, especially in the field of research and innovation, stimulating the integration of the gender dimension. I believe that all of these issues are currently significant and we need to cope with them as soon as possible.

Az Unió űrprogramja és az Európai Unió Űrprogramügynöksége (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EN  
 

The European Union is undoubtedly one of the principal space world leaders. Nevertheless, if we want to further develop its capabilities, I believe that an additional effort becomes indispensable, considering that mainstream space powers (such as the United States and Russia) remain very active and that new players access to the space sector. That is why I support the proposal. The new programme will enhance EU space activities, stimulating scientific and technical progresses. In addition to that, it will encourage competitiveness and innovation capacity in the area of space industry. To achieve this, we will sustain in particular small and medium-sized enterprises, start-ups and innovative businesses. Furthermore, our target is to develop new partnerships, in order to create and purchase innovative products and services. The proposal aims also at bearing EU action in three new potential domains: high performance computing, climate change and security. Only then Europe could preserve its leadership and autonomy in this strategic area.

Digitális Európa program a 2021–2027 közötti időszakra (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EN  
 

The rise of the internet and of social media in the 21st century creates new problematics and necessities that should be tackle. The spread of cyberbullying, a form of harassment using electronic means, has deeply affected our society in the past ten years, with regard to young people. At the same time, we see the development of brand new technologies that are bound to continue growing over the years, for example in the area of artificial intelligence and high-performance computing. Despite this, now the European Union is an importer of digital products, depending mostly on third-countries providers such as the United States and China. I support the programme because I believe that it will increase European digital capacities in different ways, financing infrastructures in the field of cybersecurity, artificial intelligence and supercomputing. In the meantime, the programme aims at stimulating the workforce to acquire digital skills in order to encourage the digital transformation of public services.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az idősek jogairól és az öregedésről  
- P8_DCL(2016)0109 - Elévült  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 66 - 25-01-2017
Írásbeli nyilatkozat a titkosításról  
- P8_DCL(2016)0073 - Elévült  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 56 - 13-12-2016
Írásbeli nyilatkozat a 112-es segélyhívó szolgáltatással kapcsolatos technológiai fejlesztések bevezetéséről  
- P8_DCL(2016)0070 - Elévült  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Miroslav POCHE , Professor Dubravka ŠUICA , Ivan JAKOVČIĆ , Daniel BUDA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nicola CAPUTO , Piernicola PEDICINI , Branislav ŠKRIPEK , Renata BRIANO , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Eleftherios SYNADINOS  
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 74 - 13-12-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Nyilatkozat a képviselők részvételéről harmadik fél által szervezett eseményeken