Pavel TELIČKA : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Alelnök
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 30-01-2018 : ANO 2011 (Csehország)
 • 31-01-2018 / 21-02-2019 : Independent (Csehország)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Csehország)

Alelnök 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Európai Parlament

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Az Európai Parlament Elnöksége
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Póttag 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 04-05-2015 / 01-07-2019 : Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve 
A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény 
A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az európai ipar digitalizálásáról  
- TRAN_AD(2017)599589 -  
-
TRAN 

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2018)626999 -  
-
TRAN 
VÉLEMÉNY az Unió űrprogramjának és az Európai Unió Űrprogramügynökségének a létrehozásáról, valamint a 912/2010/EU, az 1285/2013/EU és a 377/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok) 
Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Kisebb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő kisebb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 130a. cikk, III. melléklet

Nagyobb interpellációk 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételekről és eljárási szabályokról és az „Eurodacról” szóló EU–Dánia-megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the proposed regulation, because it aims at enabling law enforcement authorities to request the comparison of fingerprint data with those stored in the Eurodac central database when they seek to establish the exact identity of a person or obtain further information for the purpose of prevention, detection or investigation of terrorist offences or of other serious criminal offences, and thus the extension of the law enforcement provisions of the Regulation to Denmark would enable the law enforcement authorities of Denmark to request a comparison of fingerprint data against the data entered by other participating Member States and stored in the Eurodac database.

Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása (A8-0401/2018 - Dan Nica) EN  
 

. ‒ I voted in favour of the proposed regulation, because Horizon Europe is the EU flagship programme to support research and innovation from concept to market uptake. The proposal also lays down the rules for participation and dissemination.

Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program (A8-0410/2018 - Christian Ehler) EN  
 

. ‒ The Horizon Europe programme (the framework programme) is to be implemented through specific programmes. I voted in favour of the proposed decision, because it sets out detailed rules for implementing Horizon Europe, fixes its duration and provides for the means deemed necessary. I voted in favour as Horizon 2020 is the biggest EU research and innovation programme ever, with nearly EUR 80 billion of funding available over seven years (2014 to 2020) – in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az Északi Áramlat gázvezeték kapacitásának tervezett megkétszerezéséről  
- P8_DCL(2016)0023 - Elévült  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Kiosztás dátuma : 07-03-2016
Lejárat időpontja : 07-06-2016
Aláírók száma : 182 - 08-06-2016
Írásbeli nyilatkozat a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) nyugat-balkáni országokra történő kiterjesztéséről  
- P8_DCL(2015)0072 - Elévült  
Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Professor Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER  
Kiosztás dátuma : 14-12-2015
Lejárat időpontja : 14-03-2016
Aláírók száma : 68 - 15-03-2016
Írásbeli nyilatkozat a fitnesz szakemberek munkavállalói mobilitásának készségeik és képesítéseik elismerése révén történő előmozdításáról  
- P8_DCL(2015)0067 - Elévült  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Kiosztás dátuma : 11-11-2015
Lejárat időpontja : 11-02-2016
Aláírók száma : 51 - 12-02-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat